lễ hội phật giáo

Lễ hội trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy

Trong Phật giáo Nam tông, những ngày lễ hội thường mang ý nghĩa lịch sử dựa theo kinh điển hơn là lễ hội dân gian truyền thống như những tôn giáo hay hệ phái khác. Ða số các ý nghĩa lịch sử đó dựa trên cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của đức Phật Thế Tôn. Cho nên lễ […]

Read more

Cây Như Ý, nét văn hóa của Phật giáo Nam tông

Tỳ khưu Giác Ðẳng Chúng tôi đọc được một bài báo viết ở Việt Nam phản ảnh về cây Như Ý, việc này làm cho chúng tôi lưu ý vì đây là một trong những sinh hoạt cúng dường rất quen thuộc trong cuộc sống của người Phật tử theo truyền thống Nam tông Một Phật tử mà chúng tôi […]

Read more