THUC HANH TU NIẸM XU KHI CUI LAY PHAT 1

THỰC HÀNH TỨ NIỆM XỨ KHI CÚI LẠY PHẬT

Khi (hành giả) cúi xuống và chú niệm, hành giả không chỉ thấy chuyển động hướng xuống mà còn thấy được tính chất nặng đi kèm theo. Khi ngẩng lên, hành giả không chỉ thấy chuyển động hướng thẳng lên mà còn thấy tính chất nhẹ đi kèm theo. Những hành giả đã thực hành lâu ngày hẳn đã chứng […]

Read more