Làm thế nào để tâm hết ô nhiễm?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÂM HẾT Ô NHIỄM ? Hỏi: Thế nào là tâm bị ô nhiễm ? Đáp: Tâm gồm hai phần chính là tâm và sở hữu tâm (tâm sở). Sự thấy biết cảnh thuần khiết gọi là tâm. Sự pha màu vào thấy biết cảnh thuần khiết làm nó biến dạng gọi là tâm sở. Cả hai […]

Read more