Các kỳ kiết tập kinh điển theo Phật giáo Theravāda

Các kỳ kiết tập kinh điển theo Phật giáo Theravāda NSGN – Những lời dạy của Đức Phật chứa đựng trong Tam tạng (Pāli) cũng được gọi là Học thuyết của các Trưởng lão (Theravāda). Những bản kinh này có con số hàng trăm và luôn được tụng đọc nguyên văn ngay từ khi kỳ kiết tập lần thứ nhất được triệu […]

Read more