Khẩu nghiệp nhẹ hơn thân nghiệp?

Tỳ Kheo Giác Đẳng Người ta thường nói “ Lời nói gió bay”, chỉ mới nói nhưng chưa làm, chưa thể hiện ra hành động. Vậy phải chăng khẩu nghiệp nhẹ hơn thân nghiệp? Chúng ta hãy đưa ra đây một vài dẫn chứng cụ thể để từ đó chúng ta có thể suy ra mức độ quan trọng của […]

Read more