Lặng lẽ trên đường

Một sáng Chủ nhật đầu thu, thành phố ít nhộn nhịp hơn ngày thường, trên con đường chính của thành phố, đằng xa thấp thoáng màu vàng cùng với xe và người bên đường đang hướng về phía màu vàng đó. Đến gần, tôi nhận ra đó là một đoàn gồm 16 nhà sư Nam tông, khoác cà-sa vàng đậm […]

Read more