Hòa thượng Thiền sư MAHASI SAYADAW

Hòa thượng Thiền sư MAHASI SAYADAW thành viên cao cấp trong kỳ Kết tập kinh điển lần thứ VI. Ngài là thầy giảng thiền cho Cố hòa thượng Giới Nghiêm và Hòa thượng Tăng trưởng Hộ Nhẫn (Việt Nam) Mahasi Sayadaw (1904-1982), tu sĩ Phật giáo Miến Điện và là thiền sư nổi tiếng dạy Thiền Tuệ Quán (Vipassana, insight meditation) […]

Read more