Sức mạnh của lòng từ ái

Tình thương là một động từ. Và tôi nghĩ một trong những biểu hiện của tình thương là lòng kiên nhẩn và sự tĩnh lặng. Tình thương như một dòng nước trong mát, nó có khả năng chảy len qua những vách đá, bờ tường ngăn cách để làm dịu mát những phiền não và khổ đau của nhau. Ông […]

Read more