Một số điều về hộ Tăng

Tỳ kheo Chân Tuệ biên soạn Tất cả các đồ ăn, thức uống đều phải được dâng (trừ nước lọc và tăm xỉa răng). Khi dâng không đứng quá xa, tránh để cho chư Tăng khỏi vói tay. Đồ ăn, thức uống đã dâng cho chư Tăng, nếu cư sĩ đụng vào thì phải dâng lại mới hợp lệ. Thuốc […]

Read more