Henry Steel Olcott

Henry Steel Olcott và phong trào phục hưng Phật Giáo tại Tích Lan

Hàng năm vào ngày 17 tháng giêng, trên khắp nước Tích Lan các tự viện đều long trọng tổ chức lễ kỵ ông Henry Steel Olcott, một anh hùng Phật tử người Hoa Kỳ. Trong học đường trên khắp quốc gia này cũng tổ chức lễ kỷ niệm về Ông. Các sử gia vô tư mô tả ông Henry Steel Olcott […]

Read more