Đức Phật cảm thắng voi Nalagiri

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BA ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG VOI NÀLÀGIRI -ooOoo- Ðức Phật cảm thắng được voi Nàlàgiri, do nhờ tâm từ. (Bộ Chú giải Jàtaka…, bộ Vinayapitaka…) Hoàng tử Devadatta là hoàng huynh của Công chúa Yasodharà, cả hai là con của Ðức vua Suppabuddha dòng Sakya, (cậu ruột của Thái tử Siddhattha) và Hoàng hậu Amittà (cô ruột của […]

Read more