Đức Phật cảm thắng Dạ Xoa ALavaka

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHÌ ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ÀLAVAKA -ooOoo- Ðức Phật cảm thắng dạ xoa Àlavaka rất hung ác, hơn cả Ác Ma Thiên, nhờ pháp nhẫn nại. Dạ xoa Àlavaka thuộc bộ hạ của vua trời Kuvera (một trong Tứ đại thiên vương cai trị chúng dạ xoa ở về phương Bắc). Dạ xoa Àlavaka rất […]

Read more