Đời là vậy đấy !

Trước khi trở thành một nhà sư, tôi dạy Anh văn tại Bangkok. Đó là vào năm 1966, thời điểm này có rất nhiều căn cứ Không quân của Hoa Kỳ đóng tại Thái Lan. Một trong các giáo viên ngoại ngữ tại trường là một phi công Mỹ. Lần nọ, khi anh ta quay trở về trường sau khoảng một tuần vắng […]

Read more