DIPA MA, MỘT NỮ THIỀN SƯ PHẬT GIÁO

DIPA MA, MỘT NỮ THIỀN SƯ PHẬT GIÁO

DIPA MA, MỘT NỮ THIỀN SƯ PHẬT GIÁO Tác phẩm: Dipa Ma- The Life and Legacy of a Buddhist Master (Dipa Ma-Cuộc đời và di huấn của một nữ Thiền Sư Phật Giáo) Tác giả: Amy Schmidt – Nguyễn Thượng Chánh, phỏng dịch   Cuộc đời của Thiền sư Dipa Ma đã được tác giả Amy Schmidt đem vào tácphẩm […]

Read more