Tám ngọn gió thế gian

Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng có tâm pháp hay “tám ngọn gió thế gian” làm khuấy động lòng người, lay chuyển thế giới, khiến loài người quay cuồng chao đảo, rơi vào vòng xoáy của tư duy nhị nguyên đi đôi với phản ứng tâm lý – thuận ứng và nghịch ứng – liên tục nảy sinh […]

Read more