ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN PA AUK

THƯ NGỎ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN PA AUK HÀ NỘI 21/10/2014 đến ngày 28/10/2014.

THƯ NGỎ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN PA AUK HÀ NỘI Kính bạch chư Đại đức Tăng, Ni và thưa quý Phật tử! Hội đủ duyên lành, Ngài Đại Trưởng Lão Pa Auk Sayadaw đã nhận lời mời dạy khóa thiền 1 tuần từ ngày 21/10/2014 đến ngày 28/10/2014. Địa điểm: Tòa nhà Haprosimex Moca, 545 Nguyễn Văn Cừ, […]

Read more