Chùa Nam Tông Khmer đầu tiên ở Hà Nội: Những bước hoàn thiện cuối cùng

Chùa Khmer ở Hà Nội: Những bước hoàn thiện cuối cùng (LV) – Quần thể chùa Khmer tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội đang “nước rút” hoàn thiện đảm bảo tiến độ khánh thành vào ngày 23/11, trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc […]

Read more