truong lao chau loi ban da

TRƯỞNG LÃO CHU-LỢI BÀN-ĐẶC (Cūlapanthaka)

TRƯỞNG LÃO CHU-LỢI BÀN-ĐẶC (Cūlapanthaka) – Bình Anson Trưởng lão Chu-lợi Bàn-đặc (Cūlapanthaka) là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật. Tàu âm ra nhiều tên khác nhau: Chu-lợi Bàn-đặc, Chu-lợi Bàn-đà-già, Chú-trà Bán-thác-ca, Tri-lợi Mãn-đài, v.v. Trong Tăng chi, Chương Một Pháp, liệt kê các vị Tỳ khưu đại đệ tử, ngài Cūlapanthaka được nhắc đến […]

Read more