Kinh chim Ưng (Sakunagghi Sutta)

Tống Phước Khải dịch từ Anh sang VIệt Xưa kia có một con chim ưng bất ngờ sà xuống và quắp lấy con chim cút. Trong lúc bị chim ưng nhấc mang đi, chim cút than vãn rằng: “Ôi, thật là xui xẻo và kém phước! Ta đã rong ruổi khỏi địa phận của mình và đi vào lãnh địa […]

Read more