Cảm Thọ (Vedana)

Cảm Thọ (Vedana)

Tiếng Pàli gọi Thọ hay cảm giác là Vedana, một sở hữu trong số bảy “sở hữu biến hành” (sabbacitta sadharana). Cảm giác luôn xuất hiện chung với tâm. Bất kỳ giây phút nào trong cuộc sống chúng ta cũng đều có cảm giác. Chúng ta ai cũng cho là mình rất am hiểu thế nào là cảm giác và […]

Read more