4 phap chuc mung

BỐN PHÁP CHÚC MỪNG

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA  BỐN PHÁP CHÚC MỪNG   Gs. Đại đức Thiện Minh  Tại chùa Nguyệt Quang (Chandaramsey) quận 3, TP.HCM, Giảng sư – Đại đức Thiện Minh đã có giảng bài: “Bốn Pháp Chúc Mừng” cho lớp Phật học tại chùa, đối tượng là Chư tăng mới xuất gia. Đây là lời chúc tụng trong kinh  cho […]

Read more