Bốn lần Pháp Nạn trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc

  Vào những năm cuối đời Ðông hán, sau khi Phật giáo truyền vào TQ, trải qua những năm chiến loạn của các triều đại như Tam quốc, Tây Tấn 16 nước và Nam Bắc triều, trong chiến tranh và khổ nạn như thế, Phật giáo đã truyền bá 1 cách  nhanh chóng. Các lịch đại vương triều, từ việc giữ […]

Read more