ngai_tam_tang_x

Ngài Đại trưởng lão Tam Tạng BHADDANTA SUNDARA tới thăm Việt Nam năm 2014

Xin hoan hỉ thông báo tới quý đạo hữu phật tử và thiện tín nam nữ được biết về CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN THĂM HÀ NỘI TỪ 10-10 ĐẾN 15-10-2014 CỦA NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 như sau: (Đoàn có 5 người gồm Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng X+Sư Hộ Giới+2 vị Sư Myanmar hộ độ Ngài+1 […]

Read more