Tìm hiểu ý nghĩa câu kệ “Namo..lễ Phật”

Tìm hiểu ý nghĩa câu kệ “Namo..lễ Phật” Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy – Nam Tông, câu kệ lễ Phật “Namo Tassa bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa” (phiên âm theo tiếng Việt: Ná-mô tá-sá phá-gá-vá-tô á-rá-há-tô sâm-ma sâm-bút-thá-sá). Câu kệ nàyđược dịch nghĩa theo kinh tụng Phật giáo Nam tông Việt Nam là “Con đem hết lòng thành kính làm […]

Read more