đản sinh-thành đạo-nhập Niết bàn_compressed

Ba Ngày Lịch Sử Trọng Đại Trong Phật-Giáo

Ba Ngày Lịch Sử Trọng Đại Trong Phật-Giáo  Theo truyền thồng Phật-Giáo-Nguyên-Thuỷ có 3 ngày lịch sử trọng đại như sau:  1– Ngày rằm tháng tư (âm-lịch) có 3 sự kiện lịch sử trọng đại trùng hợp theo thời gian khác nhau:  * Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha  đản-sinh kiếp chót, * Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha trở thành Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là […]

Read more