bạn trốn đi đâu bây giờ 2

Bạn trốn đi đâu bây giờ ?!

Nhiều người đến đây để xuất gia. Nhưng sau khi trở thành nhà sư, họ đối diện với chính mình và cảm thấy rằng chẳng an lạc chút nào. Thế rồi họ nghĩ đến việc hoàn tục, chạy trốn. Nhưng đi tìm an lạc ở đâu bây giờ? Biết được cái gì tốt, cái gì xấu mới là điều quan […]

Read more