ÁC PHÁP DỄ BỎ, CÔNG ĐỨC KHÓ RỜI.

ÁC PHÁP DỄ BỎ, CÔNG ĐỨC KHÓ RỜI. Ác pháp nằm trong 10 bất thiện nghiệp gây đau khổ cho con người. Khi hiểu ra là ác pháp sẽ gây đau khổ cho bản thân. Ai trong chúng ta cũng muốn rời bỏ, xa lìa. Trong khi công đức nằm trong 10 phước nghiệp làm tâm con người hoan hỷ, […]

Read more