Thế nào là người đạo đức

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẠO ĐỨC?

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Female” buttontext=”Bấm Để Nghe Đọc”]   Hỏi: Xin cho hỏi một người tốt (người đạo đức) gồm những yếu tố nào ? Đáp: Khi ngài A Nan hỏi Đức Phật về lời dạy của chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai như thế nào, có giống và khác nhau không. Đức Phật đã […]

Read more