3 điều Phật Giáo hay bị người đời hiểu lầm

Ba điều hiểu lầm về Phật giáo

Chuyện Phật Pháp và Đức Phật bị hiểu lầm thì có rất nhiều… Phật tử chúng ta có nhiều cách thức để bảo vệ đạo, cách đơn giản nhất là tu (và cũng khó nhất :). Nhưng tu thôi chưa đủ chúng ta còn phải làm sáng con đường mà đức Phật đã đi để cho mọi người thấu hiểu […]

Read more