image1 18

Phải tự làm thôi

image1 18
PHẢI TỰ LÀM THÔI

Đệ tử: Thưa thầy, chúng con đã được học, được nghe các lời dạy của thầy qua nhiều năm tháng. Chúng con rất trân trọng và biết ơn những lời dạy này. Hôm nay, con có câu hỏi này kính xin thầy từ bi chỉ dạy: “Làm thế nào để chúng con được giác ngộ như thầy?”

Sư nghe xong câu hỏi liền đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, và nói: “Đợi ta đi tiểu tiện về ta sẽ trả lời”. Sau đó sư trở lại ngồi xuống ghế và chậm rãi nói: “Này con, hãy tập trung lắng nghe. Đây là lời dạy quan trọng nhất trong những lời ta đã dạy: Việc nhỏ như tiểu tiện còn phải tự làm, huống chi là việc lớn như giác ngộ”. (Sưu tầm)