feeling faces

Niệm thọ

Chúng sanh trong cõi dục giới luôn hướng về lạc thọ liên quan với vật chất hay chúng sanh khác. Đức Phật không phủ nhận có niềm vui trong cuộc sống này nhưng muốn chúng sanh ý thức về sự vô thường của cảm thọ. Do bởi sự thay đổi nên vui có rồi vui mất, hạnh phúc đến rồi hạnh phúc đi. Những gì không bền vững, còn đổi thay là khổ (dukkha).

881ff 6a00d83452408569e20120a51866dd970b pi

Nhân vật ta quý mến bỏ ta đi. Thay đổi ! Ta khổ. Người ta thương còn đó nhưng ta phải ra đi. Thay đổi ! Ta cũng khổ. Cuối cuộc đời là một con số không vì khi từ giã cõi đời ta không đem theo được gì cả, ngoài nghiệp của ta. Một đồng xu, cắc bạc mà người thân bỏ vào miệng khi chết cũng còn ở đó thôi. Người đi vẫn đi với hai bàn tay không.

Dầu tranh đấu cả cuộc đời, cuối cùng cũng toàn là thất bại và đau khổ vì lạc thọ không nằm trong quyền kiểm soát của chúng sanh. Khổ thọ theo liền với lạc thọ trong suốt cuộc luân hồi. Kiếp sống mong manh, phù du và đời người như cơn gió qua.

Thấy được như vậy nên xưa kia Đức Bồ Tát nảy sinh chán nản với những đau khổ triền miên này. Ngài xuất gia sống đời phạm hạnh để tìm phương cách chế ngự và chiến thắng được tâm vốn đầy phiền não, tìm một sự an vui mãi mãi.

Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy bốn cách quán sát (bốn niệm xứ), trong đó có niệm thọ :

“Tỳ khưu quán sát thọ trong thọ,
Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm
Để chế ngự tham ưu ở đời.”

Sunrise Meditation

Đời ở đây không phải ở chợ, ở phố, ở bên ngoài. Đời không ở kiếp sau, kiếp tới. Đời ở trong cảm thọ của chính ta, phát sinh từ sự giao tiếp của tâm và đối tượng mà ta đang gặp. Cố gắng ghi nhận mọi cảm thọ – khổ thọ, lạc thọ và thọ vô ký – ngay khi chúng vừa sanh khởi, thiền sinh sẽ thấy rõ được sự sinh khởi và hoại diệt của chúng trong từng phút, từng giây, từng sát-na. Từ đó sẽ không còn tham muốn, bám víu vào chúng nữa khi chúng đến hay đi. Đó chính là sự chế ngự tham ưu ở đời ngay trong lúc bây giờ, là chiến thắng lớn nhất- chiến thắng tâm !

Theo: Vài làn hương Pháp
Trích soạn: Thitasīla Thùy Khanh, ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện hiệu đính