khi hieu duoc tai sao

Khi hiểu được tại sao? (Nghiệp và Quả của nghiệp)

khi hieu duoc tai sao

1/ Tại sao đại đệ tử La Hầu La lại nhập Niết bàn khi tuổi trẻ và mất trước Đức Phật?

2/ Tại sao hai đại đệ tử là Xá Lợi Phất (trí tuệ đệ nhất) và Mục Kiền Liên (thần thông đệ nhất) nhập Niết bàn trước Đức Phật?

3/ Tại sao mẹ của Bồ tát Tất Đạt Đa mất khi ngài vừa sinh bảy ngày?

4/ Tại sao Đề Ba Đạt Đa luôn theo đuổi làm hại Đức Phật trong nhiều kiếp sống và kể cả khi Ngài là một vị Phật và ở kiếp sống cuối cùng?

5/ Tại sao cả nhà họ Thích bị diệt ngay khi Đức Phật còn tại thế?

6/ Tại sao những gì khốc liệt nhất vẫn đến với Đức Phạt ở kiếp cuôi cùng (xem 8 Phật lực)

7/ Tại sao là một vị Phật có đủ quyền năng và lòng bi mẫn với mọi chúng sinh mà Ngài lại không thay đôi được những điều này?!

Khi hiểu được tại sao thì chúng ta sẽ thấm thía câu Đức Phật nói: “Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy Thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông.”

Đức Phật ra đời để giúp chúng sinh thoát luân hồi. Ngày nào mình không nhận ra điều này thì mình con bị kẹt trong luân hồi. Sự kẹt này do ham muốn (Tập đế). Kể cả ham muốn là muốn Nghiệp mình được tốt đẹp. Ai có thể tốt hơn Quả nghiệp của Đức Phật trong kiếp cuối cùng? Vì thế đừng tìn kiếm gì ngoài thân, thọ, tâm, pháp (Tứ Niệm Xứ) để thoát khỏi luân hồi như Đức Phật đã dạy. Loanh quanh chỗ khác là nhầm địa chỉ, sẽ ân hận về sau.

(Thấy Biết)

Visits: 1064