it is a beautiful day

It’s a beautiful day and I can’t see it

* I’m blind. Please help   —> It’s a beautiful day and I can’t see it

* Xin hãy giúp đỡ tôi —–> Hôm nay trời thật đẹp và tôi không thể thấy nó.

* CHANGE YOUR WORDS  CHANGE YOUR WORLD

* LỜI NÓI CỦA BẠN LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN.

Visits: 1702