hanh phuc ben trong

Hạnh phúc bên trong

hanh phuc ben trong

Khi làm video chạy chữ những câu nói hay, tôi vẫn nhớ câu của thiền sư Munindra trả lời một cậu thanh niên: “Nếu con không thấy hạnh phục trong thân thì cũng sẽ không thấy hạnh phúc ngoài thân”. Hạnh phúc ở bên trong đó là gì? Đó chính là sự bình an, tĩnh lặng và trí tuệ.

Như vậy hạnh phúc không nằm ngoài thân và tâm của mỗi người. Sự bình an, tĩnh lặng và trí tuệ không bắt đầu ở bên ngoài mà bắt đầu ở bên trong, ngay nơi thân tâm mỗi chúng ta.

“Vui thay chúng ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng”

(Phẩm An Lạc, kinh Pháp Cú)

Sự rộn ràng luôn đến từ bên ngoài. Khi bị sự rộn ràng bên ngoài cuốn đi. Con người dễ đánh mất sự bình an, tĩnh lặng ở bên trong. Khi mỗi người vun dắp được sự bình an, tĩnh lặng và trí tuệ nơi bản thân mình, thì mọi hiểm nguy từ bên ngoài đều có thể đối diện mà không làm mất đi sự bình an. Đây gọi là tâm bất thối chuyển mà ngài Munindra đã mô tả.

*Ghi chú:Thiền sư Munindra là thầy dạy nữ thiền sư Dipama, người đã tu tập thành tựu về 6 thần thông trong thế kỷ 20.

(Thấy Biết)