USilananda_04

Dukkha là tất cả những gì vô thường

Dukkha là tất cả những gì vô thường

Thiền sư U Silananda

 

 

Visits: 5685