image1 6

CỞI TRẦN LỄ PHẬT

image1 6
CỞI TRẦN LỄ PHẬT

Một câu chuyện tôi được nghe kể rằng:
Trời nắng nóng, có anh chàng cởi trần đi vào phòng thờ thắp hương, lễ Phật. Vợ anh thấy vậy trách anh ta sao lại làm vậy. Anh ta nói đã là Phật thì không chấp chúng sinh. Sau đó anh ta nhờ vợ lấy giùm chiếc áo để anh ta mặc đi ăn cỗ ở nhà người bạn. Vợ anh ta nói sao bây giờ lại cần mặc áo. Anh ta trả lời vì chúng sinh chấp có nên anh ta phải mặc áo.

Visits: 6148