Co bay nhieu do thoi

Có Bấy Nhiêu Đó Thôi

Đức Phật dạy có bốn điều quý báu mà con người trên thế gian này luôn mong muốn và tìm kiếm.  Đó là:

 –    Sức khỏe, không bệnh tật

–    Hạnh tri túc, biết đủ

–    Người mà ta gần gũi, thương yêu

–    Hạnh phúc Niết- bàn

Muốn có bốn “lộc” hay bốn quả này trong tay, ta phải hết lòng tu tập bằng cách bố thí, trì giới và hành thiền.  Trong bốn lộc này thì hạnh phúc Niết-bàn là hiếm quý nhất, cao thượng nhất. Ta phải nỗ lực tu tập để thấy Niết-bàn là có thật, để không uổng phí một đời người.

Đức Phật cũng dạy rằng có bốn điều không hiện hữu trên cõi đời này:

–    Không bao giờ có dấu chân trong hư không: Con chim bay không bao giờ để lại vết chân, bậc đã giải thoát hoàn toàn không lưu lại dấu vết.

–    Không bao giờ có bậc Sa môn, không bao giờ có người giải thoát, giải thoát ngoài Giáo pháp của Đức Phật.

–    Các pháp hữu vi không bao giờ trường tồn mãi trong thế gian.

–    Niết –bàn không có thay đổi và sợ hãi.

Muốn thực sự nghiệm được điều này, ta lại cũng phải nỗ lực thực hành Giáo pháp.

co_bay_nhieu_do_thoi
Kính mời quý đọc giả nhấp chuột vào đường link bên dưới để đọc trọn tác phẩm:

Có Bấy Nhiêu Đó Thôi – Cuộc Đời Và Thân Giáo Của Thiền Sư Kim Triệu

Do nhóm biên tập và nhiếp ảnh của Thích Ca Thiền Viện thực hiện

Nguồn: daophatngaynay.com

http://www.thienvienphuocson.net