CÂy BÀNG TRƯỚC SÂN

CÂy BÀNG TRƯỚC SÂN

Sau vài chục năm kể từ khi thiền sư Triệu Châu qua đời, một người đọc được câu truyện thiền của thiền sư Triệu Châu đã đến ngôi chùa của thiền sư để tìm lại cây bàng trước sân
trong câu trả lời nổi tiếng của thiền sư. (Câu truyện là có người đến hỏi: Thiền là gì? Sư Triệu Cháu trả lời: "Cây bàng trước sân").

Khi người đọc truyện tìm đến chùa hỏi người đệ tử của sư: "Cây bàng trước sân trong câu nói của sư Triệu Cháu ở đâu?".

Người đệ tử trả lời: "Không có cây bàng nào trong câu nói của sư Triệu Châu ở đây cả."

Người đến hỏi rất bực nói người đệ là nói dối. Người đó đi quanh chùa tìm thấy cây bàng liền quay lại chất vấn người đệ tử. Người đệ tử mỉm cười từ bi đáp: "Cây bàng trong câu nói của thiền sư khác với cây bàng anh vừa tìm thấy ở đây và bây giờ, anh không như vậy sao?! Cây bàng trong câu nói của thiền sư thì trở thành cảnh thiền với người hỏi. Cây bàng trong sự tìm kiếm sao chép lời dạy của thiền sư từ anh, nó trở thành phiền não."

Người đó cúi đầu chắp tay ra đi.