jani1

Người ‘không ăn suốt 70 năm’ vẫn sống

Các nhà khoa học Ấn Độ nghiên cứu một cụ ông 82 tuổi sau khi cụ tuyên bố không ăn hay uống bất kỳ thứ gì trong suốt 70 năm qua. Ảnh chụp cụ Prahlad Jani trong bệnh viện Sterling, thành phố Ahmedabad vào ngày 26/4. Ảnh: AFP. Prahlad Jani, 82 tuổi, nói với Telegraph rằng cụ rời khỏi nhà khi mới lên […]

Read more
picture2

Tại sao tôi đi tu ?! (sư Bửu Chánh)

Tôi chọn làm Tỳ Khưu Dhammesaka lược dịch từ “Verses of Arahant Ratthapala”, Trung Bộ Kinh, Kinh 82 – Kinh Ratthapala Ðây là  tóm lược lại cuộc đối thoại giữa Ngài và vua Koravya để nói lên lý do tại sao Ðại Ðức trở thành Tỳ kheo Tôi đã thấy biết bao là vua chúa Chưa bao giờ an phận […]

Read more
0

Namo Tassa

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa BUDDHARATANAPAṆĀMA Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. (lạy) LỄ BÁI PHẬT BẢO Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (đọc 3 lần, lạy 1 lạy)

Read more
20130927 141625

Cuộc Ðời Ðức Xá Lợi Phất (Sàrìputta)

Cuộc Ðời Ðức Xá Lợi Phất (Sàrìputta) Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966) Nguồn: http://www.budsas.org/uni/u-xaloiphat/xaloiphat-01.htm -ooOoo- “Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa”. Thành kính đảnh lễ đấng Toàn Giác Ngài là bậc thân khẩu ý trọn lành, không còn luân hồi trong tam giới nữa. -ooOoo- Lời Nói Ðầu Trong tủ sách Phật giáo, chúng ta hằng […]

Read more
kinh thinh chu thien

1. BÀI THỈNH CHƯ THIÊN

BÀI THỈNH CHƯ THIÊN (PALI) Sagge kāme ca rū pe girisikharatate cantalikkhe vimāne Dīpe raṭṭthe ca gāme taruvanagahane gehavatthumhi khette Bhummā cāyantu devā jalathalavisame yakkhagandhabbanāgā Tiṭṭhantā santike yaṃ munivaravacanaṃ sādhavo me suṇantu. Dhammassavanakālo ayambhadantā. Dhammassavanakālo ayambhadantā. Dhammassavanakālo ayambhadantà. ————– BÀI THỈNH CHƯ THIÊN (VIỆT) Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự […]

Read more
1 2 3