Xem phim Samsara - Luân Hồi

Xem phim Samsara – Luân Hồi

Xin giới thiệu đến đọc giả bộ phim Phật giáo Saṃsāra (sanskrit: संसार) – Luân Hồi. Đây là một cuốn phim nói về Phật giáo rất hay và thâm sâu, nhưng cũng rất nhạy cảm vì nó đề cập đến những vấn đề rất tế nhị, thường ít khi nào được đề cập tới trong Đạo. Samsara được thực hiện […]

Read more
phe1baadt gic3a1o nam tc3b4ng bc6b0e1bb9bc vc3a0o mc3b9a an cc6b0 4

Lễ bái Tam Bảo (RATANATTAYAPŪJĀ)

RATANATTAYAPŪJĀ Imehi dīpadhūpādi sakkārehi Buddhaṃ Dhammaṃ Saṅghaṃ abhipūjayāmi mātāpitādīnaṃ guṇavantānañca mayhañca dīgharattaṃ atthāya hitāya sukhāya. LỄ CÚNG TAM BẢO Con xin dâng các lễ vật nầy, nhứt là nhang đèn để cúng Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự […]

Read more
quotescover pic71

Lễ Phật (Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa)

BUDDHARATANAPAṆĀMA Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. (lạy) LỄ BÁI PHẬT BẢO Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (đọc 3 lần, lạy 1 lạy)

Read more
hqdefault

Sống thiền (sư Bửu Chánh)

Chúng ta nên sống an lạc với chính mình và an lạc với người khác. Tóm lại, con người là những sinh vật sống hợp quần, tạo thành xã hội và phải giao tiếp với nhau. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống an lạc được? Làm sao có thể duy trì được hài hòa nội tâm, duy trì […]

Read more
image16

Thiền trong tù

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Oxford đã thực hiện thử nghiệm yoga trong nhà tù. 10 buổi mỗi tuần trong thời gian 90 phút. Khóa học này được tổ chức bởi nhà tù Phoenix Trust. Kết quả cho thấy, các tù nhân sau khi trải qua khóa học yoga đều được cải thiện tâm trạng, […]

Read more
1 2 3