Thiền Tha Thứ

Thiền Tha Thứ

Do vô tình hay cố ý, tôi đã có những hành động, lời nói, ý nghĩ gây thiệt hại và đau khổ cho người khác. Xin tất cả mở lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi.

Read more

Có nên lấy thêm dây buộc mình?

CÓ NÊN LẤY THÊM DÂY BUỘC MÌNH ? Trong 13 pháp tục đế gồm 6 danh chế định (cách gọi tên các pháp) và 7 nghĩa chế định (cách đặt khái niệm, quy ước và ý nghĩa các phâp), thì pháp tục đế 13 làm tâm bị trói buộc nhiều nhất. Đó là hình tướng hay biểu tượng chế định […]

Read more

Tranh luận (Viggàhikà)

… —Này các Tỷ-kheo, chớ có nói lời tranh luận nhau: “Ông không biết Pháp và Luật này. Tôi biết Pháp và Luật này. Sao Ông có thể biết Pháp và Luật này? Ông theo tà hạnh. Tôi theo chánh hạnh. Ðiều đáng nói trước, Ông lại nói sau. Ðiều đáng nói sau, Ông lại nói trước. Lời nói tôi […]

Read more

Đừng Làm Một Vị Phật

Đừng là cái gì!. Đừng là cái gì cả!. Làm một vị Phật là một gánh nặng. Làm một vị Phật Duyên Giác là một gánh nặng. Đừng cầu được thành cái gì. Tôi là ngài A. Tôi là sư thượng tọa. Đó là khổ, cầu muốn là khổ, tin rằng ta thành một ai đó là khổ. “Ngài A”, […]

Read more

Ðáng Ghê Tởm

Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, cần phải nhìn một cách thản nhiên, không cần gần gũi, không cần […]

Read more

GIỚI CẤM UỐNG RƯỢU

Cách đây mấy tháng, tôi đến tham dự một khóa tu hai tuần ở một tu viện trong một vùng gần bờ biển. Tu viện này được nhiều người kính trọng vì cuộc sống hòa hợp và khắc khổ của các nhà sư ở trong đó. Mỗi ngày một nhóm thí chủ khác nhau đến tu viện, thường là từ […]

Read more

Bước đi trong tỉnh giác

Đi bộ  jong-grom (trong tiếng Thái) là một cách để hành thiền trong khi đi tới đi lui.  Tu tập phương pháp này sẽ đem lại hạnh phúc và sự an bình cho việc thực hành của chúng ta.Thiền hành- Điều mà chúng ta nên biết để thực hành Khi thực hành thiền đi bộ, chúng ta g nên đi […]

Read more

Nói Như Hoa

Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như phân? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi đi vào hội trường, hay đi […]

Read more

KINH HẠT MUỐI

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỷ kheo: Ở đây, này các Tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, nhỏ nhen. Người như vậy, làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác […]

Read more

Ai chết ?

Khi một đứa trẻ mới sinh ra đời thì cha mẹ, ông bà, gia đình đều vui mừng.  Khi một người già, hoặc bệnh, hoặc bị tai nạn chết thì những người thân đều đau buồn, thương tiếc.  Sinh tử, sống chết là hai mặt của cuộc đời, giống như hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời.Sinh là […]

Read more
1 2