image1 6

Chạm bờ sinh tử

CHẠM BỜ SINH TỬ Ai cũng biết một người gọi là sống khi còn hơi thở và chết là sự chấm dứt hơi thở vào, hơi thở ra. Nhưng sự biết này rất yếu, nó không đủ sức mạnh để mọi người phải quan tâm, để ý đến hơi thở của chính mình. Hơi thở chỉ được quan tâm trong […]

Read more
THUC HANH TU NIẸM XU KHI CUI LAY PHAT 1

THỰC HÀNH TỨ NIỆM XỨ KHI CÚI LẠY PHẬT

Khi (hành giả) cúi xuống và chú niệm, hành giả không chỉ thấy chuyển động hướng xuống mà còn thấy được tính chất nặng đi kèm theo. Khi ngẩng lên, hành giả không chỉ thấy chuyển động hướng thẳng lên mà còn thấy tính chất nhẹ đi kèm theo. Những hành giả đã thực hành lâu ngày hẳn đã chứng […]

Read more
THỰC HÀNH THÂN QUÁN NIỆM XỨ (Kāyānupassanā) 8

Chánh Niệm Với Hơi Thở (Ānāpānapabbaṃ) THỰC HÀNH THÂN QUÁN NIỆM XỨ (Kāyānupassanā)

A-THỰC HÀNH THÂN QUÁN NIỆM XỨ (Kāyānupassanā) A-1. Chánh Niệm Với Hơi Thở (Ānāpānapabbaṃ) Tâm trí (Cittā / Mind) thường đưa chúng ta đi quá xa thực tại. Do không thấy biết thực tại nên tâm trí trở thành người họa sĩ vẽ bức tranh rất nhiều màu. Tâm trí luôn có xu hướng thiết lập nên những khái niệm, […]

Read more
1 2