Xa loi ngai Acharn Mun

Trị Bệnh Bằng Ảnh Hưởng Của Giáo Pháp

Trị Bệnh Bằng Ảnh Hưởng Của Giáo Pháp Trong khi lưu ngụ trong những vùng rừng sâu của tỉnh Chiengmai, Ngài Acharn Mun lâm bệnh nhiều lần. Nếu chỉ nương tựa vào ngành y học chế định và các y sĩ ắt Ngài đã viên tịch từ lâu. Và trong mọi trường hợp Ngài thường gọi là ”thở bằng cái […]

Read more