Thánh tăng Silvali 01

Trưởng lão Sìvali, bậc Thánh tăng có tài lộc bậc nhất

Ngài Đại Đức có tên gọi “Sīvali” nghĩa là: dập tắt mọi nóng nảy, lo sợ của những người thân yêu, đem lại sự mát mẻ, an vui cho mọi chúng sanh. Mục lục Sơ lược tiểu sử Ngài Sīvali Ngài Sīvali trong bụng mẹ Ngài Sīvali sanh ra Công tử Sīvali xuất gia Quả ác nghiệp Ngài Sīvali Sadi […]

Read more
trưởng lão angulimala

Trường lão Angulimàla

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn tên Bhaggava, giữ chức cố vấn tôn giáo cho vua nước Kosala.   Trong đêm ngài sanh, các binh khí trong thành phố rực sáng, các binh giáp của vua cũng rực sáng, thành thử khi vua nằm trên giường thấy như vậy nên không thể ngủ được, […]

Read more

Phẩm VOI (Kinh Pháp Cú)

Phẩm Voi Kinh Pháp Cú Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996 Ta như voi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi, Chịu đựng mọi phỉ báng. Ác giới rất nhiều người. Voi luyện, đưa dự hội, Ngựa luyện, được vua cưỡi, Người luyện, bậc tối thượng Chịu đựng mọi phỉ báng. Tốt thay, con […]

Read more

CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ÐỘC (Tiền thân Litta) Thuốc độc được xoa bôi …,

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể lại về cách thọ dụng sự vật không suy nghĩ. Nghe nói, lúc bấy giờ, phần lớn các Tỷ-kheo nhận được y v.v… có thói quen sử dụng chúng không suy nghĩ. Do sử dụng bốn vật dụng không suy nghĩ, họ không thoát khỏi đọa xứ địa […]

Read more

Làm thế nào để có được hạnh phúc an lạc hiện tại và tương lai

Làm sao để có được hạnh phúc an lạc là câu hỏi rất thực của cuộc sống và cũng là mong ước chính đáng của con người ở trong mọi thời đại. Tất cả mọi người đều mong muốn có được cuộc sống hạnh phúc an lạc, nhưng không phải ai cũng biết cách để sống hạnh phúc an lạc […]

Read more

Kinh yêu mình thì đừng hại người

I – Giới thiệu Bài Kinh nầy thuộc phẩm Trưởng lão Sona trong Udâna, 1 trong 15 quyển của tiểu bộ kinh (Khuđakanikâya); Pâli Text Society, London 1948, tr. 47. Nội dung bài kinh ngắn nầy thật là giản dị. Ý thứ nhất là sự xác định của hai vợ chồng vua Pasenadi-Mallikâ: đối với người thường thì không ai […]

Read more

Kinh Sợ khổ

Giới Thiệu Bản kinh này rút ra từ Phật tự thuyết kinh (Udâna – trang 51, Pâli Text Society), một trong 15 quyển và bộ thuộc “Tiểu bộ kinh” (Khuđaka Nikâya). HT Minh Châu đã dịch đầy đủ và Tu thư Phật học Vạn Hạnh đã ấn hành năm 1978. Ngoài ra còn có bản dịch chữ Anh của F.L.Woodward […]

Read more

TRƯỞNG LÃO BAKKULA Đệ nhất hạnh vô bệnh

TRƯỞNG LÃO BAKKULA Đệ nhất hạnh vô bệnh I. Gia thế: Trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian, tại thành Kosambi, gia đình vị Tế sư nọ ở Kosambi có một đứa con trai. Một hôm, người vú nuôi bồng đứa bé ra bờ sông Yamunā để tắm, vì theo quan niệm Bà-la-môn thì khi tắm nước […]

Read more
1 2