BƯỚC VÀO BẤT THIỆN

Bước vào bất thiện

Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có lòng tin an trú vào các thiện pháp. Khi nào lòng tin biến mất, này các Tỷ-kheo, lòng không tin khởi lên và tồn tại, thời có sự bước vào bất thiện. Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi […]

Read more
nam chau bau

Năm Châu Báu

…Này các Licchavì, sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Và thế nào là năm? 1-Sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời. 2-Hạng người có thể thuyết giảng Pháp và Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. 3-Người hiểu được lời thuyết […]

Read more
kinh-gay-thuc-ngua-pham-bon-phap

Bốn hạng người hiền thiện (Kinh Gậy Thúc Ngựa)

Đức Phật có giảng về bốn hạng người hiền thiện ví như ngựa hiền thiện với gậy thúc ngựa (patoda) ở kinh Gậy Thúc Ngựa (Phẩm Bốn Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh), tóm lược như sau: . -Hạng ngựa hiền thiện, khi thấy bóng gậy thúc ngựa liền bị dao động, bị kích thích, suy nghĩ “ta nên làm theo ý […]

Read more
Đấng Như Lai không che đậy và không phạm lỗi 3

Đấng Như Lai không che đậy và không phạm lỗi

Đấng Như Lai không che đậy và không phạm lỗi Này các Tỷ-kheo, có bốn điều Như Lai không phải che đậy, và đối với ba điều, Ngài không có phạm lỗi. Thế nào là bốn điều Như Lai không phải che đậy? Này các Tỷ-kheo, thân hành của Như Lai là thanh tịnh. Như Lai không có thân ác […]

Read more
Khổ cần phải được thấy

Chín chỗ cư trú của loài hữu tình

1. – Này các Tỷ-kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu tình. Thế nào là chín? 2. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài Người, một số chư Thiên, một số ở các đọa xứ. Ðó là hữu tình trú xứ thứ nhất. 3. Này các Tỷ-kheo, có những […]

Read more
bước vào sơ thiền

Chín Thứ Ðệ Diệt

  Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ diệt. Thế nào là chín? 1. Thành tựu sơ Thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. 2. Thành tựu đệ nhị Thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt. 3. Thành tựu đệ tam Thiền, hỷ bị đoạn diệt. 4. Thành tựu đệ tứ Thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn […]

Read more
Vết thương làm mủ

Vết thương làm mủ

– Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ như kim cang. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như vết thương? Ở đây, […]

Read more
ho thien duong 1

Bố thí Pháp

  Một người đệ tử Phật tại gia, ngoài việc lo cho bản thân và gia đình, thường dành dụm chút tài sản hay vật thực để sẻ chia với người nghèo khó hơn mình, nghĩa cử này thật cao cả và đẹp đẽ, phước báo vô lượng. Thế nhưng, người đệ tử Phật xuất gia, trong quá trình thực […]

Read more
1f

Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng

NSGN – Cư sĩ là người đã quy y Tam bảo. Đó là điều được xác tín trong cả kinh điển Bắc truyền và Nam truyền(1) Trong những chúng đệ tử Phật, thì chúng cư sĩ tại gia chiếm số lượng đông đảo và có những ảnh hưởng nhất định đối với diện mạo của Phật giáo nói chung. Khảo […]

Read more
5be86 hinh anh hong leo dep me man6

Nhân duyên của giàu nghèo

  Sống ở đời, ai cũng mong được sinh vào nhà khá giả, có điều kiện học hành và tạo dựng vốn liếng làm ăn, thiết lập đời sống hạnh phúc an vui.   Nhưng trớ trêu cho kiếp người là không ai có thể chọn lựa cho mình một nơi chốn để sinh ra. Sinh vào nhà cha mẹ […]

Read more
images2

Thánh quả Dự Lưu của hàng cư sĩ

Thánh quả Dự Lưu của hàng cư sĩ Giới thiệu: Trong bài kinh nầy, Ðức Phật giảng cho Ngài Xá-lợi-phất (Sàriputta), ông Cấp Cô Ðộc (Anàthapindika) cùng với 500 vị cư sĩ, rằng một vị cư sĩ tại gia vẫn có thể đắc đạo quả Dự Lưu, nhập dòng thánh giải thoát, nếu vị ấy giữ giới trong sạch (ngũ […]

Read more
ds033

Phẩm Khó Sử Dụng

  1-10 Tâm Không Tu Tập   1.- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.   2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại dễ sử dụng, này các […]

Read more
1 2