Ảnh chụp các phân từ gồm 3 nguyên tử bằng laser A

Có thể quan sát sắc chân đế trong các đề mục thiền định vắng lặng (samatha) được không?

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Female” buttontext=”Bấm Để Nghe Đọc”]   *** Câu hỏi 1: Tôi có thể quan sát sắc chân đế trong đề mục thiền định vắng lặng (samatha) được không ? Đáp: 36 đề mục thiền Sắc giới và 4 đề mục thiền Vô sắc giới là đề mục chế định trong thiền Định vắng lặng (Samatha). Cho nên không […]

Read more
tri tue 2

Những nguyên nhân làm cho trí tuệ sanh lên

Có những nguyên nhân để là Ñāṇa-sampayutta, tức là có những nguyên nhân làm cho trí tuệ sanh lên. Đối với một vài người, tâm hợp trí sanh lên thường xuyên hơn so với những người khác. Tại sao điều này lại xảy ra? Nguyên nhân đầu tiên là do trong quá khứ, nghiệp (Kamma) dẫn đến việc sở hữu […]

Read more
37 Pham Tro Dao_1

37 Phẩm Trợ Đạo

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Female” buttontext=”Bấm Để Nghe Đọc”]   37 PHẨM TRỢ ĐẠO ĐƯỢC NÓI TRONG CÁC KINH PALI ‘’Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành ?, bốn niệm xứ được tu tập đi đến viên mãn… bốn chánh cần… bốn như ý túc… năm căn… […]

Read more
Các tiến trình tâm cận tử (2)

Các tiến trình tâm cận tử

Con người luôn luôn bận rộn với những ý nghĩ tốt và xấu cũng như với những dự định làm điều thiện và ác thế này thế kia. Trong khi mãi còn bận toan tính như vậy, thì tử thần tới vỗ vai và thế là họ phải bỏ lại đằng sau mọi của cải, sở hữu, và những người […]

Read more
tieu sanh tam

Tiếu Sanh Tâm ở bậc A La Hán

Do đặc điểm tâm Tham luôn đi liền với tâm sở thọ Hỷ nên có thể suy ngược lại là có tâm Hỷ hay tâm vui vẻ với đối tượng hay cảnh là có tâm Tham với đối tượng hay cảnh đó. (Xem thêm tâm Tham thì thọ Hỷ) Câu hỏi đặt ra là một vị A La Hán khi […]

Read more
tam tham

Cấu tạo và duyên sinh của các tâm Tham, Sân, Si

Do đặc điểm các pháp hữu vi là có cấu tạo và do duyên sinh, nên hiểu biết về cấu tạo và duyên sinh lên các pháp này về mặt pháp học là rất cần thiết trong việc thực hành thiền Tuệ hay thiền Tứ Niệm Xứ.  Ba tâm cơ bản chi phối đời sống luân hồi và tái sinh […]

Read more
vườn Phật

Ðặc tính của tâm tham

Tâm có nhiều loại khác nhau. Chúng được người ta phân loại là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm tố. Tất cả những loại tâm này phát sinh thường xuyên. Tuy nhiên, chúng ta biết rất ít về chúng. Hầu hết chúng ta không biết có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm tố không? Nếu chúng […]

Read more
934ea tigon 500

Hiện tượng chết và tái sanh

Chúng ta chết là chết như thế nào? Và sau khi chết, chúng ta đi về đâu? Đấy là những câu hỏi, những thắc mắc, những hoài nghi đeo bám tâm thức nhân loại từ xưa đến nay và dường như chúng vẫn đang còn treo lơ lửng ở đấy với những vấn nạn siêu hình nhức nhối và đầy […]

Read more
Thực tại hay còn gọi là pháp Chân đê

Thực tại hay còn gọi là pháp Chân đế

Thực tại hay còn gọi là pháp Chân đế Chơn đế là sự thật bản thể của Tục đế, một sự thật cố nhiên và không bao giờ thay đổi. Khi ta gọi anh A, theo Tục đế thì anh A là một người có một sắc tướng riêng biệt, một sự thật giã định để phân biệt giữa người […]

Read more
Khái niệm còn gọi pháp Tục đế

Khái niệm còn gọi là pháp Tục đế

Khái niệm còn gọi là pháp Tục đế Tục đế có nghĩa là sự thật thông thường theo thế tình, sự thật của ngôn từ và ý nghĩa của ngôn từ. Như khi nói đến cái xe thì người ta hiểu rằng xe là một vật có bánh xe để di chuyển. Tiếng xe dùng để chỉ một vật gồm […]

Read more
1 2