Bốn Niệm Xứ: Hành giả thuận xứ nào?

Bốn Niệm Xứ’ có bốn (phạm trù) liên quan đến những đối tượng của chánh niệm, đó là, thân, thọ, tâm, và pháp. Tại sao Đức Thế Tôn chỉ dạy bốn chỗ thiết lập niệm (bốn niệm xứ), không hơn không kém? Bởi vì nó được dạy theo những gì được xem là thích hợp đối với những người có […]

Read more

Bốn hạng thiền giả

Do hoàn cảnh sống mà hành giả đã huân tập trong đời này và những đời trước mà sự quán niệm có thể tốt hay không tốt. Căn cứ vào đó có bốn  hạng người. 1. Hạng người khi hành thiền phải trải qua nhiều khó khăn và đau đớn, mà quá trình đắc pháp cũng chậm (Dukkhapatipadà – dandha […]

Read more

Giải Thích Về Thân Kiến (Attā-Diṭṭhi)

1. Các chúng sinh phải lang thang trong những cõi sống vui và khổ do thân kiến như thế nào? Các loại tà kiến khác nhau, các loại ác pháp khác nhau và các loại nghiệp khác nhau nằm ngầm trong và đi kèm theo dòng hữu phần của các chúng sinh còn đang lang thang trong vòng tử sinh luân […]

Read more

Minh sát thiền do ngài Mahasi Sayadaw truyền dạy

Cư sĩ Giác Nguyên biên dịch Pháp hành Minh Sát Thiền là nỗ lực để hiểu một cách đúng đắn bản chất hiện tượng tinh thần và thể lý trong thân thể người tu tập. Hiện tượng thể lý là những việc hay vật mà người tu nhận thức một cách rõ ràng quanh mình và bên trong mình. Toàn […]

Read more

Thiền Vipassana Tuyên Chiến Với Ma Túy

Lần đầu tiên nghe nói về Thiền Vipassana, phản ứng của tôi cũng giống đa số thanh niên trẻ tuổi khác, “Thiền định! Điều đó chỉ dành cho người già cả.” Nhưng không hiểu sao nó lại ẩn chứa mãi trong đầu óc của tôi. Với tánh hiếu kỳ ham hiểu biết, tôi tìm cách thu thập nhiều thông tin […]

Read more

Đời là vậy đấy !

Trước khi trở thành một nhà sư, tôi dạy Anh văn tại Bangkok. Đó là vào năm 1966, thời điểm này có rất nhiều căn cứ Không quân của Hoa Kỳ đóng tại Thái Lan. Một trong các giáo viên ngoại ngữ tại trường là một phi công Mỹ. Lần nọ, khi anh ta quay trở về trường sau khoảng một tuần vắng […]

Read more

Pháp hành người gia chủ (cư sĩ)

Đời sống của gia đình thật khó mà cũng thật dễ. Khó làm nhưng dễ hiểu. Chẳng khác nào bạn đến đây và than phiền về cục than đỏ mà bạn đang nắm trong tay. Tôi chỉ đơn giản bảo bạn hãy vất nó đi. Bạn không chịu và cãi lại: — Không, tôi không muốn bỏ. Tôi muốn nó […]

Read more

10 câu nói về Sinh Tử của thiền sư Ajahn Chah

1. Thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình: “Tại sao ta sinh ra?” Sáng, trưa, chiều, tối… mỗi ngày hãy tự hỏi mình câu hỏi đó. 2. Sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết, và vui cười […]

Read more

Sống thiền (sư Bửu Chánh)

Chúng ta nên sống an lạc với chính mình và an lạc với người khác. Tóm lại, con người là những sinh vật sống hợp quần, tạo thành xã hội và phải giao tiếp với nhau. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống an lạc được? Làm sao có thể duy trì được hài hòa nội tâm, duy trì […]

Read more

Ý niệm tôi, ta

Sau khi hành thiền tích cực, Ngài Munindra hiểu biết tường tận về đặc tánh vô ngã và có thể giải thích thỏa đáng về sáu căn tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) ra sao, và chúng ta nhận lầm chúng với ý niệm về “tôi, ta” như thế nào:Bất cứ cái gì ta thấy […]

Read more

Đừng dừng lại khi chưa đến đích

Mặc dù năm triền cái có thể được đè nén bằng Jhāna (bậc thiền) và đoạn trừ tạm thời bằng tuệ Minh Sát (Vipassanā), song nếu chúhg chưa được bứng gốc bằng đạo tuệ, chắc chắn chúng sẽ khởi lên trở lại trong tương lai. Nói khác hơn khi quý vị mất Jhāna (thiền) và tuệ Minh sát, các loại […]

Read more

Lợi ích của sự hành Thiền

Những Điều Lợi Ích Ngày nay nhiều người trên thế giới (bất luận tôn giáo nào) , họ đã cảm nhận được những điều lợi ích do thiền định mang lại. Mục đích trước mắt của thiền định là huấn luyện tâm thức và làm cho nó thích nghi và hữu dụng trong đời sống thường nhật. Mục đích tối […]

Read more
1 6 7 8 9