thien nhien 4

Thiên Nhiên

Hành thiền là cách sống tự nhiên với luật thiên nhiên. Chẳng hạn như khi ngồi thiền ta hay biết hết các đối tượng đang diễn ra lúc bấy giờ, đến rồi đi. Chỉ nhìn chúng một cách tự nhiên như người ngồi bên bờ sông nhìn nước sông trôi qua, mắt chỉ nhìn mà không dính mắc vào dòng […]

Read more
ba la mat (1)

Ba La Mật

Trong hàng đệ tử của Đức Phật có nhiều vị nhờ ba la mật (pārāmī) đã vun vồi từ bao nhiêu kiếp mà đạt được các phẩm hạnh đặc biệt khác nhau về nhiều mặt và được gọi là bậc đệ nhất. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất là bậc đệ nhất trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, ngài […]

Read more
5 - Ehipassiko_resize_compressed

Niệm 7 Ân Đức Pháp Bảo

Niệm Pháp Một người muốn tu tập đề mục niệm pháp, hãy đi vào độc cư và tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Pháp (Luật và kinh tạng cùng chín pháp xuất thế) như sau: “Pháp” được đức Thế tôn khéo giảng, tự chứng ngay hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có hiệu năng […]

Read more

Thập nhị Nhân Duyên

THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (Paticca samuppāda) Minh Đức Triều Tâm Ảnh   Duyên khởi là giáo pháp tinh yếu, cốt tủy của đạo Phật. Đức Phật sau khi thành Đạo dưới cội Bồ-đề, Ngài đã để dành bảy ngày đầu tiên để chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Trong đêm cuối cùng của bảy ngày ấy, Ngài quán xét Thập […]

Read more
Học Phật Mà Sao Cứ Mãi Là Con Nít

Học Phật Mà Sao Cứ Mãi Là Con Nít

Mùa xuân, vạn vật sinh trưởng. Ngắm một cây thân mộc hay thân thảo, ta thấy chúng đều đang chuẩn bị sinh lực để phát triển cành nhánh, nảy lộc, đơm hoa rồi kết trái. Con người cũng vậy, bé thơ, thiếu niên rồi thanh niên… Cái cây thì nó phát triển toàn bộ. Con người cũng phát triển toàn […]

Read more
4 HANG NGUOI

Bốn Hạng Người Có Khả Năng Thành Tựu Con Ðường

Bốn Hạng Người Có Khả Năng Thành Tựu Con Ðường Trong bộ Puggala-Pannatti, Nhân Thi Thuyết (sách phân hạng những cá tính, 160, của Tạng Luận, Abhidhamma Pitaka) và trong Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm (Những Con Số Bốn, số 133) có lời dạy rằng trong số những chúng sanh được gặp “Giáo Huấn của Ðức Phật” (Buddha Sàsana), […]

Read more
sixth-buddhist-council _

Có thể đạt đến Magga (Đạo), Phala (Quả) trong thời buổi này không?

– Câu hỏi 43: Bạch ngài, liệu chúng con có thể đạt đến Magga (Đạo), Phala (Quả) trong thời buổi này không? Tại sao không? Giả sử, nếu bạn có một công thức để bào chế một loại thuốc nào đó, bạn có thể chế thuốc và dùng nó để chữa bệnh của bạn. Theo cách tương tự, lời dạy […]

Read more
thay kho de

Thấy Khổ Đế qua hành thiền Minh Sát

A:  Từ khi đến đây thực hành, sư cảm thấy thế nào? T: – Dường như tôi không ý thức được Danh và Sắc thường xuyên lắm.  A: – Nhận biết Danh-Sắc liên tục không phải là việc quan trọng. Ðiều quan trọng là lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng sư đang thực hành đúng phương pháp. Ðừng nghĩ đến kết quả. […]

Read more
1 2 3 4 5 16