Phương thức giảng pháp

Thuyết giảng Phật ngôn là một nghệ thuật, phải tùy thời tùy đối tượng. Là pháp tốt nhưng khi giảng không đúng đối tượng sẽ bị phản tác dụng, chẳng những không thu phục được người, trái lại còn bị người xa lánh. Đức Phật có dạy: “Này các Tỷ kheo! Nói về tín với người không tin là ác […]

Read more

Bố Thí Không Xứng và Xứng Bậc Chân Nhân

(VII) (147) Bố Thí Không Xứng Bậc Chân Nhân 1. – Có năm loại bố thí này, này các Tỷ-kheo, không xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm? 2. Bố thí không cung kính, bố thí không suy nghĩ, bố thí không tự tay mình, bố thí đồ quăng bỏ, bố thí không nghĩ đến tương lai. Các pháp […]

Read more

Hướng dẫn Hành Thiền

Bấm vào bên dưới để nghe đọc Muốn hành thiền, trước tiên bạn phải tìm một nơi thích hợp để giúp cho việc hành thiền của bạn được tốt đẹp. Nơi thích hợp là nơi yên tịnh. Bạn có thể tìm được nơi yên tịnh trong thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn hành thiền trong nhà, bạn phải tìm một […]

Read more

Pháp hành của cư sĩ tại gia

Pháp hành của người chủ nhà Ajhan Chah Ðời sống của gia đình thật khó mà cũng thật dễ. Khó làm nhưng dễ hiểu. Chẳng khác nào bạn đến đây và than phiền về cục than đỏ mà bạn đang nắm trong tay. Tôi chỉ đơn giản bảo bạn hãy vất nó đi. Bạn không chịu và cãi lại: — […]

Read more

Những điều không tưởng

Không Thể Nghĩ Ðược (Tăng Chi IV.77) — Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? 1- Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người […]

Read more

Tu Pháp và Tu Thiền

Giới thiệu: Trưởng lão Ðại Thuần-đà (Maha-Cunda) khuyên hai nhóm Tỳ kheo — một nhóm chuyên tu Pháp và một nhóm chuyên tu Thiền — không nên chống báng, khinh chê nhau, mà phải biết tán thán và tôn kính lẫn nhau, bởi vì pháp hành nào, nếu chứng đạt rốt ráo, cũng đều đem lại lợi ích, hạnh phúc và […]

Read more

Quán sát nội tâm

Tóm tắt Pháp hành Phương pháp thực hành này rất dễ học, có ngay kết quả, và thích hợp ở mọi lúc, mọi nơi, và cho mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ. Đó là sự thực hành ngay nơi thân này –cái thân cao dài hơn một sải– do tâm làm chủ. Thân này sở hữu rất nhiều thứ, […]

Read more

Già

1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma, trong lâu đài của mẹ Migàra. 2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồi sưởi ấm lưng trong ánh nắng phương Tây. 3) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, […]

Read more

Tìm Hiểu Pháp Bố Thí

I. Bố thí là gì ? Bố thí là việc lấy của cải , tài sản, tài trí của mình để giúp đỡ hay đem cho người khác ( tự điển Myanmar-English trang 215 ). Cúng dường cũng như nghĩa của bố thí, nhưng đối tượng nhận thí được sự cung kính nhiều hơn vi du : cúng dường chư tăng, […]

Read more

Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông (tiếng Pali-Việt)

KINH TỤNG NAM TÔNG PALI-VIỆT  (PHIÊN ÂM VÀ TỪ VỰNG)  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (THERAVADA)    MỤC LỤC Bài thỉnh Chư Thiên ĀRĀDHANĀ DEVATĀ Dâng hương RATANATTAYAPŪJĀ Lễ bái Phật Bảo BUDDHARATANAPAṆĀMA Tán dương Phật Bảo Lễ tam thế Phật Ân Đức Phật BUDDHA GUṆA Quy y Phật Bảo BUDDHA-ATTAPAṬIÑÑĀ Sám hối Phật Bảo BUDDHA-KHAMĀPANA Lễ bái Pháp Bảo DHAMMARATANAPAṆĀMA […]

Read more

Tại sao tôi đi tu ?! (sư Bửu Chánh)

Tôi chọn làm Tỳ Khưu Dhammesaka lược dịch từ “Verses of Arahant Ratthapala”, Trung Bộ Kinh, Kinh 82 – Kinh Ratthapala Ðây là  tóm lược lại cuộc đối thoại giữa Ngài và vua Koravya để nói lên lý do tại sao Ðại Ðức trở thành Tỳ kheo Tôi đã thấy biết bao là vua chúa Chưa bao giờ an phận […]

Read more

Tìm kiếm vị thầy của bạn

  Bước đầu tiên trong việc tìm kiếm một vị thầy trong đạo Phật chính là việc cần làm rõ tại sao bạn lại cần một vị thầy. Một vị thầy không thể cho bạn một cuộc đời như ý muốn hay làm cho bạn trở thành một nhân vật mà bạn ước mơ. Một đạo sư không thể xóa […]

Read more
1 14 15 16 17