Phẩm An Lạc

15. Phẩm AN LẠC

15. PHẨM AN LẠC (Kinh Pháp Cú) Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996 (budsas.org) Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù! Vui thay, chúng ta sống, Không bệnh giữa ốm đau! Giữa những người bệnh hoạn, Ta sống, không ốm đau. […]

Read more
phe1baa9m voi

Phẩm VOI (Kinh Pháp Cú)

Phẩm Voi Kinh Pháp Cú Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996 Ta như voi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi, Chịu đựng mọi phỉ báng. Ác giới rất nhiều người. Voi luyện, đưa dự hội, Ngựa luyện, được vua cưỡi, Người luyện, bậc tối thượng Chịu đựng mọi phỉ báng. Tốt thay, con […]

Read more
Pham_Gia

Phẩm Già (Kinh Pháp Cú) New Video Slide

PHẨM GIÀ Kinh Pháp Cú Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996 Cười gì, hân hoan gì, Khi đời mãi bị thiêu? Bị tối tăm bao trùm, Sao không tìm ngọn đèn? Hãy xem bong bóng đẹp, Chỗ chất chứa vết thương, Bệnh hoạn nhiều suy tư, Thật không gì trường cửu. Sắc này bị […]

Read more
dhammapada kinh phap cu

Giáo Trình KINH PHÁP CÚ

Tôi đã giữ mãi trong tâm hồn của tôi hình ảnh đức Phật Thích Ca, Ngài đã đản sanh vào trời tháng tư, đầu mùa hạ năm 624 trước Tây lịch. 29 năm sống trong nhung lụa ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan; 6 năm khổ hạnh chốn rừng già Uruvela; 35 tuổi thành đạo dưới cội cây Bồ đề […]

Read more
146

Già

1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma, trong lâu đài của mẹ Migàra. 2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồi sưởi ấm lưng trong ánh nắng phương Tây. 3) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, […]

Read more